2 thoughts on “Hương Dương người yêu Khá Bảnh đã chính thức lấy Chồng

  1. Khá BảnH đi tù 10 năm 6 tháng- Thời gian quá lâu nên Hương dương đã quyết định lấy chồng . Mọi người chia sẻ mạnh nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *