36 thoughts on “Huyền Thoại Tiên Cá Đến Từ Sao Hỏa _ Chiếu Rạp 2018

  1. đoàn làm phim ơi, lấy đâu ra cá to vậy lại còn có răng thưa và nhỏ nữa chỉ ăn phù du mà thôi. đoạn cuối xúc động lắm đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *