[IEC Excel – Ep.08] MEDIAN, MODE, VAR S, STDEV S Functions[IEC Excel – Ep.08]
MEDIAN, MODE, VAR.S, STDEV.S Functions
================
🎯 Chuyên mục số 08 của tuần này sẽ là về các hàm thường dùng trong thống kê mô tả (descriptive statistics), cụ thể là 4 hàm:
⭐️MEDIAN: trả về giá trị trung vị của tập dữ liệu
⭐️MODE: trả về giá trị mốt của tập dữ liệu
⭐️VAR.S: trả về phương sai mẫu của tập dữ liệu
⭐️STDEV.S: trả về độ lệch chuẩn mẫu của tập dữ liệu
================
🎯Ngoài ra, một số giá trị khác cũng hay được dùng trong thống kê mô tả là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, giá trị trung bình và tổng. Cách tìm các giá trị này trong Excel các bạn có thể tham khảo lại Ep.01
🔗Lưu ý quan trong nè: các hàm trên chỉ nên dùng cho dữ liệu liên tục (tham khảo Ep.07) Chắc hẳn chẳng ai lại đi tìm giới tính trung bình hay phương sai ngày sinh đâu nhỉ 😂😂😂
Hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của chuyên mục IEC Excel 😘😘

Nguồn: https://samurai-weapons.net/

Xem thêm bài viết khác: https://samurai-weapons.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *