20 thoughts on “JinJu ViVu l 1 NGÀY Ở HÀ NỘI THÌ LÀM GÌ? l #3 Hà Nội mùa đông

  1. Bạn biết ăn mắm tôm 🦐mình rất bất ngờ khi đa số người hàn không biết ăn mắm tôm rất ngon 🦐

  2. Nhà em ở cạnh đài VTV đó chị. Thẳng chỗ VTV hết Nguyễn Chí Thanh là Trần Duy Hưng, phố nổi tiếng của Việt Nam đó chị. Mà chắc chị cùng CTY vs MAMAMOO ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *