11 thoughts on “Kể Truyện Đêm Khuya ,Hàng Triệu Người Rơi Nước Mắt Khi Nghe Câu Chuyên Này …Truyện Phật Hay Nhất

  1. Chết có gì buồn..sống có gì vui…vui buồn là cuộc sống ..hãy vững tâm mà bước…Tự bằng lòng cái gì đang có…cám ơn tất cả ta đang có …quá nhiều khi nhìn lại bản thân..

  2. đạo nào cũng tốt nhưng câu chuyện nầy cho chúng ta hiểu không đạo nào vượt qua được đạo lý ở đời .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *