2 thoughts on “Khám sản khoa tử cung 2 sừng.

  1. Mk ms di khám hôm qua và bị tử cung 2 sừng .z có ảnh hưởng j đến đường con cái sau này k ạ.. 😢

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *