4 thoughts on “Khúc Ca Đồng Tháp – Hoàng Anh

  1. Thanh chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Sự tổn thương Lâm đã gây cho cô quá lớn, cô không còn sức để chống đỡ nữa. Cô muốn ra đi nhưng hơn hết vẫn muốn giữ lại những hình ảnh đẹp cuối cùng về người chồng mình, người cha của con trai mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *