One thought on “Khủng Long GON – Khủng Long Siêu Quậy – HD Tập 5

  1. Thằng loz này đừng có quay phim tiếng anh nữa ,nếu muốn quay tiếp thì qua nước Ngoài mà quay 😡😡😡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *