23 thoughts on “Khủng Long Gon tập 01

  1. Ngài U Ru đang là chúa tể cho tới khi Gon dễ thương của tui xuất hiện.
    Khổ thân ngài quá nhưng thôi cũng kệ vì Gon dễ thương quá đi mất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *