22 thoughts on “khuôn viên chùa huỳnh đạo toàn là tượng quan âm

  1. Video chia sẻ khuôn viên chùa Huỳnh Đạo thật rộng rãi và trong lành quá với nhiều tượng Quan Âm thật đẹp và trang nghiêm! Chúc bạn tôi sớm thành công nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *