32 thoughts on “khuynh quốc yêu sủng || chap 16

  1. phim này dành cho hủ chỉ có nam và nam ko có nữ chính nam chính😤😤(theo suy đoán của mị thui)😅😅

  2. Linh tuyết là nam kìa 💔💔 😢😢😢, thế nữ chính là ai, hay truyện này giành cho hủ nữ 😱😱😱

  3. hong lau lam lun ak..mình nghĩ sau nay khj toi tuoi day thi la nữ thi tuyet qua…bất ngờ hén mn..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *