18 thoughts on “Kịch Học SInh Cá BIệt

  1. cũng hơi nhạt, chỉ muốn kkhi diễn xuất nên thay cái mic bằng cái mic thu gọn gắn trên cổ áo, mà tay mũ đỏ diễn hơi thô quá

  2. Văn phong thô tục, đi ngược lại với văn hóa học đường vậy mà Thầy cô các bạn cũng cho vào công diễn sao ?
    Qúa thô tục !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *