13 thoughts on “KÍCH TÌNH TUYỆT SẮC [ Tập 1 ] – Truyện ngôn tình đô thị sắc nhẹ nhàng cuốn hút – Diễn đọc : Thùy Anh

  1. Truyen hay ban đọc cũng rất hay có điều bạn ngừng nghỉ hơi lâu nên nghe không có cảm giác cuốn hút và câu chuyện bị rơi rac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *