50 thoughts on “Kiểu úp bát ô tô

  1. Nhiều người giận ai đó khi đăng ăn cơm họ liền nói mày muốn cái tô lên đầu mầy không
    Chưa úp nữa là thấy thằn này đang hớt tốc kiểu úp tô lên đầu :::::))))))

  2. Chào em! Có vẻ như tâm hồn em đã bị vấy bẩn, đang lầm đường lạc lối! Hãy đến với Hội Thánh của Đức chúa trời, chúng tôi sẽ luôn bên cạnh em những lúc khó khăn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *