6 thoughts on “Kỹ năng thuyết trình – Giới thiệu và trò chơi giao lưu đầu giờ

  1. người thuyết trình có nhiều từ thừa, hi vọng anh có thể nghe lại và chỉnh sửa được thì hoàn chỉnh hơn ah.

  2. em đang làm 1 bài thuyết trình về công nghiệp 4.0 trong buổi sinh hoạt ngoài giờ trên trường nhưng chưa biết xây dựng bài thuyết trình như nào, anh có thể giúp không ạ?? Em cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *