14 thoughts on “Kỹ Thuật Làm Bể Cá Cảnh Cực Chất của Anh Thợ Xây

  1. Lớp xốp làm thành nên thay vào gạch thẻ sẻ tốt và bền hơn.. non bộ làm xốp thì ổn.. (công trình dân dụng VN y như tác phẩm của bạn vậy.. kakaaka…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *