33 thoughts on “LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỨNG ENDER DRAGON NỞ TRONG MINECRAFT POCKET EDITION 1.0.3 CHÍNH THỨC????

  1. Trời ơi nhái theo video của người khác chung mấy video lần chước vậy cũng nói
    Tôi cũng có mimecraft pe và pc tôi cung chơi hay bảng có gì đâu
    😴😂😩😩

  2. Vãi thằng này ngu ở đó nếu ko có trứng thì cũng tạo dc rồng mà vãi ngu vl .cái đó là triệu hồi hiểu ko

  3. Anh hướng dẫn tải mincracft hiền tại của anh Cho Em có thể chơi được như anh hiền tại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *