6 thoughts on “Làng Hành Thiện|Lễ Hội Chùa Keo Hành Thiện 2019|(xã Xuân Hồng,huyện Xuân Trường,tỉnh Nam Định)

 1. Dù ai ngang dọc Tây Đông
  Ngày rằm tháng Chín hội Ông nhớ về
  Dù ai bận rộn trăm nghề
  Ngày rằm tháng Chín nhớ về hội Ông

 2. Đức Thánh tổ là Dương Không Lộ (1)
  Ngày mười tư tháng chín giáng sinh,
  Dù ai buôn bán trăm miền,
  Mười rằm tháng chín chớ quên hội làng.
  Trên đất rước những kiệu vàng,
  Dưới sông chèo trải hò khoan dô huầy.
   
  Hội rằm tháng chín vui thay,
  Đấu roi, đấu vật suốt ngày trống ran,
  Bế trái (2) bắt vịt vừa tan,
  Ngoài sông lại đã hò khoan, dô huầy.
  Giải làng treo cả ba ngày,
  Phe nào bắt nhất thì nay tặng cờ.
  Dưới sông tiếng dậm, tiếng hò,
  Ô đen, nón trắng trên bờ vẫy theo.
  Giải cao cho chí giải lèo (3),
  Trổ trên tiếng pháo, tiếng reo vỡ giời
   
  Dù cho buôn đâu bán đâu,
  Hội rằm tháng Chín rủ nhau về làng.
  Lên chùa lễ Thánh dâng nhang,
  Thăm họ, thăm hang, mồ mả tổ tiên.
  Cây kia có gốc mới bền,
  Có hoa có lá mới nên rườm rà.
   
  Mượn đây có bóng cây đa,
  Bứt nắm cỏ gà làm nắm chỉ thêu.
  Đã yêu áo rách cũng yêu,
  Cỏ gà khéo lựa cũng thêu nên rồng.
  Con xin quỳ lạy Đức Ông,
  Cho con nên vợ nên chồng từ đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *