7 thoughts on “Lấy dữ liệu từ nhiều file, tổng hợp vào 1 file và làm báo cáo tự động

  1. Hay quá bạn à. Cảm ơn sự chia sẻ của bạn nhé! Chúc bạn thật nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc trong tình yêu và thành công trong cuộc sống! Mà cái này sử dụng dạng mạng nội bộ (mạng LAN). Còn các chi nhánh khác mạng, bạn có thể tư vấn mình cách quản lý như thế không?

  2. Video hướng dẫn này làm tốc độ khá là chậm, Vấn đề các file có dữ liệu không giống nhau sẽ không nối đuôi nhau, Code khá là lỗi cho nhiều máy tính vì thiếu thư viện VBA, và khi thực hiện 100 file thì sẽ Treo máy. Để khắc phục vấn đề mọi người xem video này nhé https://www.youtube.com/watch?v=hDSDVgVpGVE&feature=youtu.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *