Lịch Sử TRUNG TÂM CÔNG GIÁO VIỆT NAM Giáo Phận Orange, CaliforniaTrình bày: ĐÔ Nguyễn Đức Tiến, LM Đỗ Thanh Hà, LM Mai Khải Hoàn,
ĐC Tod Brown, KTS Trần Quang Đôn, TB Gây Quỹ Trần Hiển, và 5 vị Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo trong thời sơ khai của ‘Trung Tâm Công Giáo hay là Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam.

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://samurai-weapons.net/category/du-lich/

3 thoughts on “Lịch Sử TRUNG TÂM CÔNG GIÁO VIỆT NAM Giáo Phận Orange, California

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *