4 thoughts on “Liên kết facebook với garena và bảo mật

  1. Lúc trước choi game garena bằng facebook sau tui liên kết tk fb vs tk garena ý như clip rồi sao tui đăng nhặp vào game bằng tk garena vừa mới liên kế xong thì hk có thông tin con nhân vật trong tk fb được liên kết vs tk garena vậy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *