21 thoughts on “Liên khúc tàn sát quần hùng của đệ nhất quốc thủ cờ tướng Trung Hoa – Vương Thiên Nhất

  1. Tại sao phút 9.10 đen ko đánh xe 4 bình 3 để hợp pháo đánh ngựa mà phải đổi ngang. Ông cát tinh hải này có thất tiên ko?

  2. Ad ngày càng thuyết minh hay và đi quân nhanh hơn rất hay không rườm ra…ra nhiều video như vậy nữa đi ad. ….làm nhiều về huyền thoại ho vinh hoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *