23 thoughts on “Link download game vua trò chơi Yugioh giả lập cho PC

  1. nhờ ad xem xét và khắc phục: game này nói riêng và hầu hết các game phải cài giả lập ps1 nói chung khi cài theo như hướng dẫn nhưng máy mình khi vào file iso của giả lập thì lại hiện lỗi : eurro loading (plugins netsock.dll)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *