5 thoughts on “Lộ Lộ được Châu Pha đệm đàn hát líu lo với phần minh họa của Hương Hỏa, Vân Lậu

  1. Hôm nay đoàn hơi vắng khách nhưng có cảm giác rất ấm cúng kiểu như người trong gia đình hát cho nhau nghe vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *