35 thoughts on “Loa bãi xịn bát 30 hàng víp, số lượng nhiều. Đẳng cấp karaoke cho ae đam mê ca hát

  1. Loa Bãi này bên Trung Quốc thuộc tỉnh Quảng tây có rất nhiều Công ty nhà máy Trung Quốc sản suất và cũng có cả sưởng tư nhân ở trung quốc họ sản suất .còn nhiêu hơn cả Viêtnam làm gạch để xây nhà ở các tỉnh miền bác trước năm 2000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *