Lời Phật Dạy Cách Làm Chủ CẢM XÚC Để Vui Sống Mỗi Ngày – Thanh tịnh pháp.Lời Phật Dạy Cách Làm Chủ CẢM XÚC Để Vui Sống Mỗi Ngày – Thanh tịnh pháp :
Tất cả chúng ta có mặt trên thế gian này đều ước mơ sống một cuộc đời an vui, hạnh phúc, chẳng ai muốn đời mình bị bất hạnh, khổ đau. Thế cho nên, khi chúng ta gặp nhau, mình đều chúc nhau tràn đầy niềm an vui, hạnh phúc.

Khổ đau trong đời sống con người vốn vô cùng tận, bởi do thấy biết sai lầm, nên dấy khởi tham đắm, hưởng thụ quá mức, dẫn đến phiền não tham-sân-si, làm khổ cho mình và người. Vậy nguyên nhân của khổ đau từ đâu ra? Thực tế, nó phát xuất từ ngay nơi thân tâm mình.

Làm chủ bản thân, tức là biết cách làm chủ sáu căn mắt-tai-mũi-lưỡi-thân-ý, là cơ sở tiếp xúc với sáu thấy-nghe-hay-biết, sắc-thinh-hương-vị-xúc-pháp, để sinh ra sáu thức, rồi khởi tâm phân biệt, yêu ghét, và từ đó tạo ra muôn ngàn phước đức hay tội lỗi, được sinh ra làm người, có đầy đủ sáu căn và được gặp Phật pháp để tu học là đã có duyên lành từ nhiều đời.

Tất cả quí Phật tử đang ngồi đây đều có phước báu lớn, vừa được thân người, lại có đầy đủ sáu căn, vừa được gặp Phật pháp. Dẫu được thân người, nhưng chúng ta nếu thiếu một căn là đã bất hạnh rồi, bởi vì sao? Người bị điếc thì làm sao có cơ hội nghe thuyết pháp mà biết được điều hay lẽ phải để áp dụng tu hành trong đời sống hằng ngày.
#loiphatday
#thanhtinhphap
#phatphapnhiemmau

Đăng Ký kênh để tiện theo dõi các video mới nhất từ kênh Thanh Tịnh Pháp tại đây :

CHÚC QUÝ PHẬT TỬ THÂN TÂM THƯỜNG AN LẠC .

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://samurai-weapons.net/category/lam-dep/

One thought on “Lời Phật Dạy Cách Làm Chủ CẢM XÚC Để Vui Sống Mỗi Ngày – Thanh tịnh pháp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *