One thought on “Lừa đảo trên Facebook, 5 nghi phạm chiếm đoạt của một phụ nữ hơn 200 triệu

  1. người dân việt nam sống với cộng sản quá lâu nên thành ra ngày nào cũng xảy ra lừa đảo cướp bóc khắp nơi.buồn cho cả 1 đất nước sống dưới 1 chế độ hèn với giặc ác với dân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *