27 thoughts on “Lưu Bị, Lữ Bố bị Tào Tháo "xoay như chong chóng" – Đoạt Từ Châu như trở bàn tay

  1. Lưu bị là thằng lưu mang lúc ghi kịch lữ bố giúp. Lúc sống chết thì cuốn theo chiều gió. Lịch sử viết lên bởi những kẻ thống trị mà

  2. Âm thanh Loa bãi Audio TranThuyen 0948.433.559
    Chuyên cung cấp bán lắp đặt phòng Bar Karaoke Nhà hàng

  3. hõi vì sao các người khi xua hay chết sớm.lịt mẹ chạy ngựa dẫn quân mà ko mang khẫu trang ko ung thư phỗi chết mới lạ.bụi mịt trời

  4. Tội Lưu Bị với Lữ Bố, cơ mà có trách thì trách Tào Tháo quá ghê. ^_^
    Chúc các bạn xem phim vui vẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *