24 thoughts on “Luyện nghe không cần nỗ lực đây- Chỉ cần nghe 3D: đúng, đủ, đều

  1. Chào Chị.
    Em muốn mua khóa học online ở mức giao tiếp cơ bản. Nhờ Chị hướng dẫn cách đăng kí àh. Cảm ơn Chị nhiều!

  2. Cô ơi em cảm giác là em có thể nghe được ko cần nhìn nhưng em ko thể hiểu liền tại sao vậy cô

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *