5 thoughts on “MÃ LỖI E90 VÀ E51 MÁY GIẶT ELECTROLUX / CÁCH SỬ LÝ

  1. Xử lý lỗi e 90 mà tháo nhiều thế, nhớ tư vấn khách di dời nơi khác nhé, không vài ba hôm kêu bác nữa đấy

  2. Bác cho e hỏi e gặp ban máy electrolux vắt song vẫn ướt ạ lúc vắt quay chậm ko quat hết tốc độ ak. Bác gặp rồi chỉ e với a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *