32 thoughts on “Maket đồ án bằng photoshop

  1. Sr các bạn nhé bấy lâu nay mình ko có thời gian lên đây nên ko biết mọi người comment. Đây là link tải file maket về mn tham khảo nhé: https://drive.google.com/file/d/0B9_eaqA5FzaeT3pUeTd5b09ZNzA/view?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *