23 thoughts on “Mâm Cua Ông Hoàng Trước Và Sau Lời Đề Nghị "Giúp Đỡ" Dì 3, Vậy Khách Nói Gì ??

  1. Mình làm vậy không có thể được
    Người ta đang bán mình ra bán phá giá
    Lời được bao nhiêu

  2. chân thành bạn đưa ra một đề tài lý thú, bạn có thể cho tôi biết thêm về ông Hoàng không? Hiện nay ông ta làm gì, sinh sống ra sao? cám ơn bạn trước

  3. Cho phép mình gọi ở này là " thằng già"..giúp cc ..đit mẹ muốn triệt hạ đừong sống cua dì 3 luôn chứ giúp cc..về đem 🦀 cho dòng họ m ăn đi ..ông Hoàng.

  4. Cái ông quay clip thiệt phỏng vấn kiểu gì ấy. Dì ba ngại nói trước mặt ông kia rồi mà khôg biết đợi ông kia đi rồi hẳn hỏi, hay là điện thoại hết pin nên tranh thủ hỏi? Hay là k có biết được mấy cái tế nhị trong giao tiếp?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *