3 thoughts on “Mạo danh sĩ quan cao cấp quân đội để lừa đảo và cái kết khi gặp Kiểm soát quân sự

  1. Trị thật nặng tội giả danh sy quan cao cấp lừa đảo làm mất uy tín quân đội trong lòng dân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *