8 thoughts on “Mậu Binh Online. Cuộc chiến tổng lực. Nhiều ván bài đẹp. Kết quả sẽ ra sao? (1)

  1. Phải rồi ra ngoài đường làm clip là đúng
    Chứ ở nhà là đang đen mà kắc kè lại kêu
    Con để bố (ba) làm video^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *