17 thoughts on “Mậu Binh Online. Đấu trường 100m. Phê với nhiều ván bài đẹp. (2)

  1. Ní ơi bữa nào ní bán cho tui 50k tui mua bằng car viettel chư tui k có ATM .tui sẽ đưa thẻ cho ní nạp trước luôn chịu k ní .chư đổi SMS chịu hết nỗi rồi .năng nỉ ní luôn đó…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *