11 thoughts on “Mậu Binh Online. Phòng 100m. Nhiều ván bài đẹp, nút vàng và hàng nóng liên tục.

  1. Nhìn thấy bàn 100m hay quá. Chứ em nạp 10 chai mà không chơi được gì. Game này hút máu quá. Nên nghỉ chơi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *