16 thoughts on “MÀU ĐỎ TÍM , NHUỘM TÓC,THÍCH HỢP CHO CÁC BẠN GÁI CÓ NƯỚC DA TÁI XANH VÀ TRẮNG

  1. mjnh cung pha che nhu cac chuyen gja cho.khj boi len toc cung nhu the nay.nhung khj goi xong tong mau cung k dc nt nay.

  2. mọi người cho hỏi. muốn nhuộm màu tím đỏ .thi lấy thuốc số bao nhiêu và pha vơi loai mix hay thuốc j nữa để ra màu tím đỏ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *