6 thoughts on “Máy Giặt Hoạt Động Như Thế Nào

  1. Cho hỏi máy giặt ở nhà mình hiệu L G nhưng giặt có hai lần ,một lần giặt xà bông và một lần giặt lại là xong máy tự động tắt , vậy máy mặc định như vậy hay sao hay ta cài đặt lại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *