8 thoughts on “Máy giặt panasonic

  1. cái cần thì nói trong họng cái không cần thì mở tào lao nếu nghe nhạc thì đéo cần vào đây làm gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *