6 thoughts on “MẸ NUÔI THOẢI MÁI QUÁ TRUYỆN ĐÊM MUỘN

  1. NÔj BÂT NHÂT Kii BUÔN EM GAj XjN CON CHjNH U42 THU HANH MY QUACH ĐjNH EM MUÔN CO MÔT CHÔNG NHƯ Y CUA DjÊNG EM MĂU NHANH MAj MAj KHÔNG THÔj ANH MUÔN TjM HjÊU XÂU VÊ EM THj NHĂN DƠj TjNH HO TÊN TUÔj ANH GEP VƠj TÊN EM THU HANH NHA ANH DAj Uj DAj ANH ĐÂU DUj

  2. Đọc đơn vị hàng trăm ngàn cũng k xong. Đọc gì mà ba trăm 0 0 0 hay
    hai 0 0 0 0 0.
    Thời ấy mà còn mặc xà lỏn (có tv màu ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *