7 thoughts on “Microsoft Power Point 2016 Bài 08: Tạo CHUYỂN ĐỘNG và HIỆU ỨNG

  1. giảng lời quá rõ cụ thể , cẩn thận cám ơn thầy nhiều , mong còn có nhiều clip hơn vì nghe dễ hiểu lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *