20 thoughts on “MINECRAFT ĐẢO RỒNG [PHẦN 2] – TẬP 17 | CƯỠI RỒNG SẤM SÉT ĐẠI CHIẾN BOSS WITHER KHỔNG LỒ

  1. xin lỗi mọi người về việc lỗi video ở giữa mất hết 15p khá buồn luôn
    GIÚP MÌNH ĐẠT 3K LIKE VIDEO NÀY ĐỂ TẬP SAU DÀI HƠN NHÉ HÍ HÍ

  2. Sao anh không lấy cái iên cho con rồng nước với cả Sao anh không lấy cái giáp ngọc lục bảo Cho con rồng nước

  3. Anh ziokass ơi anh hãy để linh mod và map rồng nhé anh 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *