Minecraft Sinh Tồn 1.14.4 || Tập 2 || Tài nguyên dồi dào, lồng spawn skeleton, ruộng farm !! 💀💎💀💎🍎🥕✔️ Minecraft Sinh Tồn 1.14.4 || Tập 2 || Tài nguyên dồi dào, lồng spawn skeleton, ruộng farm !! 💀💎💀💎🍎🥕
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
✔️ Channel chủ yếu về: Minecrat, Datapack,Review, ….
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
📕 Facebook :
📘 Discord :
🔰 Donate:
🔰 Donate:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
✔️ Đăng kí kênh tụi mình nhé :
🔹 Trung Sugi :
🔹 Huy Sagi :
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔴 Record : OBS Studio
✂ Edit : Sony Vegas Pro 16
✍️ Thumnails : Photoshop CC 2019 & Mine-imator
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
✔️ Nguồn nhạc mình dùng:
🔹 Kevin MacLeod :
🔹 DubstepGutter :
🔹JodieStarling’s :
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
#TrungSugi #Minecraft #Datapack #Sinhtồn

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://samurai-weapons.net/category/du-lich/

7 thoughts on “Minecraft Sinh Tồn 1.14.4 || Tập 2 || Tài nguyên dồi dào, lồng spawn skeleton, ruộng farm !! 💀💎💀💎🍎🥕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *