12 thoughts on “Minecraft Survival #2: Làm bàn phù phép!!

  1. góp ý nhá 😐 tạp âm vẫn còn, thề là tôi nghe thấy tiếng xe ô tô, còi xe inh tai, inh tai, inh tai, suốt ngày không thôi 😐 Nhạc nền thì cố gắng cho nó nhỏ hơn , nhạc lấn hết tiếng người nói…. Wtf 😐
    Thanh niên kêu đào obsidian lâu nhưng chỉ lấy có 4 block để làm enchant table …
    . Genius :v vậy thì Nether Portal để tập sau đi đào rồi kêu đào lâu vờ lờ à ? :v Rip :v Làm enchant table tốn 1 diamond, diamond pitchaxe thì tốn 3 …. vậy 2 viên còn lại thì để làm j ? diamond sword pls 😐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *