11 thoughts on “Mở đường (Tập 3) – Bàn cờ thế sự – Kênh QPVN

  1. có ai sau khi xem xong tập 3 mới hiểu rõ mọi quân đội mà tiền thân là quân bảo đại đều là ngụy quân chưa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *