9 thoughts on “Mở đường (Tập 4) – Bàn cờ thế sự – Kênh QPVN

  1. xem ra hình thuc phòng ngu moi của pháp đã gây khó khan cho quân đội nhân dân việt nam đó là tập đoàn cu điểm

  2. cám ợ các b đã thu những chương trình hay và bổ ích cho những nguoif chưa xem dc trên tv.mong sớm ra các tập còn lại 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *