7 thoughts on “Mở ổ CD trên máy

  1. Lồn bi câm ròi hả .. mà tao hiểu chêt liên me đã ngu lên coi găp may con ngu thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *