29 thoughts on “Mồi câu cá lóc cực hiệu quả , tín đồ cá lóc thì không nên bỏ qua nha !

  1. Chào bác cách đây mấy ngày em co mùa nhai hơi nên mùa cước gi để quăng xa bác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *