48 thoughts on “Mồi câu cá rô đồng dựt đã tay luôn

  1. Mồi gì cũng ko qua trứng kiến. Ngày nào tôi cũng câu trứng kiến lên rô đồng 2 ngón tay 3.5kg đến 4kg cho 1 lon trứng kiến. 35k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *