Mực một nắng nướng sa tế.|Muốn ăn phải lăn vào bếp.| Du lịch và cuộc sống Hàn Việt 40Mực một nắng là dạng đặc biệt của mực khô, chỉ được phơi đúng “một nắng” chứ không phơi nhiều lần. Vậy nên mực một nắng có vị ngọt…

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://samurai-weapons.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *